Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6526 b8ab 500
Reposted frommhsa mhsa viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
I observe life
more than
I live it.
Jayme K
(via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viapampam pampam
Reposted frombluuu bluuu viajedriq jedriq
1988 4a38 500
Reposted fromsarazation sarazation viaciarka ciarka
Reposted fromorson orson viaa-antimatter a-antimatter
Niesamowitym jest, że każdy atom naszego ciała pochodzi z gwiazdy, która eksplodowała. Atomy w naszej lewej ręce prawdopodobnie pochodzą z innej gwiazdy niż te w prawej. To najbardziej poetycka rzecz w fizyce: wszyscy jesteśmy gwiezdnym pyłem. Nie było by nas, jeśli gwiazdy by nie eksplodowały, ponieważ pierwiastki – węgiel, azot, tlen, żelazo, wszystko, co jest istotne dla ewolucji – nie zostało stworzone u zarania czasu. Powstały one w nuklearnych paleniskach gwiazd, które były na tyle uprzejme, by eksplodować, żeby te pierwiastki mogły się znaleźć w naszych ciałach. Dlatego zapomnij o Jezusie. Gwiazda umarła, byś mógł być tu dzisiaj.
— Lawrence M. Krauss (profesor fizyki teoretycznej, kosmolog, popularyzator nauki)
Reposted fromstonerr stonerr viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
5278 b01c 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaklara-dux klara-dux
5536 d107 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viatwice twice
8148 3dcc
Reposted frombillboard billboard viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
5672 1916
Reposted fromnezavisan nezavisan viahorses horses
3659 4092 500

Diana Scherer - Bunch

Reposted fromdusix dusix viatwice twice
6488 7b58
Reposted frompanimruk panimruk viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
8255 7387 500

1971 f71a
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
najgorszy sen jest teraz lepszy od rzeczywistości.
— m. dygat / kupić dym, sprzedać mgłę.
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
1304 8370 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viarockspirit rockspirit
4618 aadd

It’s like being in love: giving somebody the power to hurt you and trusting (or hoping) they won’t.

Marina Abramović, Rest Energy

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl