Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ze smutkiem trzeba tak walczyć, jak z chorobą. Nie dopuścić, żeby się stał chronicznym stanem, nałogiem myśli i uczuć. Trzeba mu przeciwstawić cele i dążenia, które pozostały żywe, trzeba przeciwstawić obowiązek względem ludzi - ludzi bliskich i Tobie oddanych. Rozumiesz? Jest w Tobie więcej sił, niż Ci się teraz zdaje.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromnefretete nefretete viagdziejestola gdziejestola
2235 a43d
Reposted fromscianizm scianizm viagdziejestola gdziejestola
1377 85e7 500
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
6427 b802 500
Reposted fromkrolowanocy krolowanocy viagdziejestola gdziejestola
3428 f2cc 500
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viagdziejestola gdziejestola
3231 9396
Reposted fromsaku saku viafriends friends
7402 c8d2 500
Reposted fromerial erial viagdziejestola gdziejestola
8081 a354 500
sprawy, które bolą
1158 c88e
Reposted fromnyaako nyaako vianowezsie nowezsie
5448 c0fb
Reposted fromhajskul hajskul viagdziejestola gdziejestola
6963 e40e 500
Reposted frommereo mereo viagdziejestola gdziejestola
2259 7646 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viadagmarak dagmarak
9350 bb43
Reposted fromLittleJack LittleJack viakurz kurz
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions via12czerwca 12czerwca
Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło.
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viaschokoladehimmel schokoladehimmel
4238 72ce 500

Krzysztof Kieslowski on the set of Short film about killing, 1988

6292 0aac 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl