Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0635 ea25 500
Reposted fromdippi dippi viaSkydelan Skydelan
5261 be96 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viauciekam uciekam
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
6548 e12c 500
sztuczne fiołki
1079 8d6b 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viamydiscovery mydiscovery
8073 a351 500
8960 6511 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou
On był życzeniem każdego grosza, który rzucałam do studni życzeń, był moim życzeniem każdej upadłej rzęsy, każdej spadającej gwiazdy.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs vianiskowo niskowo
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viamalinowychrusniak malinowychrusniak
0948 2e0a 500
Reposted fromzciach zciach via0 0
0382 cc5b 500
Reposted fromAstalka Astalka viatwice twice
Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć, i słuchać ich, gdy mówią ci coś o tobie samym, choćby i najgorszego... albo i najlepszego, to się zdarza; i ufać im, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego. Ale też i najlepsze.
— ,,Małe życie" H. Yanagihara
Reposted fromostatni ostatni viatwice twice
3530 3a1a
Reposted fromliczbapi liczbapi viafirewalkwithme firewalkwithme
8488 e83b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaepidemic epidemic
0269 b84f 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viairmelin irmelin
6694 a2eb 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaikari ikari
6783 429f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl